Värdering av lägenhet

Om du vill värdera din lägenhet går detta till så att en mäklare analyserar din lägenhet utifrån sin erfarenhet och kunskap och därefter sätter ett i dennes tycke marknadsmässigt pris. Om du gör en renovering i lägenheten, gör någon förändring som gör lägenheten mer attraktiv eller om bostadsmarknaden rört mycket på sig (framförallt om den stigit) bör du göra en ny värdering av din lägenhet innan du säljer den eller ansöker om att lägga om dina bostadslån.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Två typer av värderingar av lägenhet
När du ska göra en värdering av din lägenhet finns det två olika att välja mellan. Den ena är mindre omfattande och kan vara lämplig om du ska sälja din lägenhet. Den andra typen av värdering av lägenhet är mer omfattande – där mäklaren analyserar läge, skick, bostadsföreningen mm. En sådan värdering av lägenheten kan kosta runt 2 000 kr och ger dig ett intyg som du kan använda vid tillexempel banklån där lägenhet står som säkerhet.

Summan på 2 000 kr kan du få till godo om du senare säljer din lägenhet hos samma mäklare som gjort värderingen.

Lägga om lånen efter omvärdering av lägenhet
Om du exempelvis har köpt din lägenhet för en miljon kronor – där 900 000 kr är bottenlånet och 100 000 kr är topplånet – och sedan renoverat den för 100 000 kr med ett privatlån eller renoveringslån, så har du möjlighet att lägga om lånen då förutsättningarna som du en gång fick ditt bostadsbidrag på förändrats till det bättre när du gjort din värdering av lägenhet.

Om nu din mäklare gör en omvärdering av din lägenhet och skriver ett intyg på att den nu är värd 1 200 000 kr efter renoveringen, då betyder det att den del som är bottenlånet (90%) nu har stigit till 1 080 000 kr.

Totalt sett har du fortfarande samma skuld, eftersom du fått ta ditt renoveringslån. Men eftersom du införlivar det i ditt bostadslån och dessutom ökat bottenlånet och sänkt topplånet blir din totala kostnad för räntor lägre. I de fall då omvärdering av lägenhet lett till en stor värdehöjning kan räntekostnaden per månad till och med bli lägre trots att man lånat pengar till renoveringen. Att köpa nya möbler innan du har visning på lägenheten är god ide, utemöbler hittar du hos furniturebox

När man gör så heter det att man konsoliderar lånen vilket är både ekonomiskt och självklart praktiskt fördelaktigt – då du får en nyrenoverad lägenhet för en lägre kostnad.

Vid värdering av lägenhet innebär möjlighet till omförhandling av räntan
Din nya ekonomiska situation, efter omläggningI/konsolidering innebär nu att du har en stabilare ekonomisk utgångspunkt och har därför starkare kort på hand när du vill diskutera omförhandling med banken. Eventuellt har du då gått från 95% belåningsgrad till 80% belåningsgrad på din värderade lägenhet. Detta innebär dels lägre risk för banken vilket kan göra dem mer villiga att sänka räntan . Dels innebär det att fler, konkurerande, banker börjar bli intresserade av att ge dig bra lån. Konkurrensen har höjts och ditt förhandlingsläge har förbättrats. Du kan helt enkelt pruta på din ränta eftersom du hamnar i den lägre riskgrupp.