Värdering av bostadsrätt

När man gör en värdering av bostadsrätt analyserar en bemyndigad mäklare din bostadsrätt med utgångspunkt i sin kompetens och erfarenhet. Därefter sätter denne ett marknadsmässigt pris. Om du rustar upp din bostadsrätt, gör någon annan förändring av som gör bostadsrätten mer attraktiv eller om bostadsrättsmarknaden stigit – bör du få till stånd en ny värdering av din bostadsrätt.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Detta är viktigt innan du säljer den eller ansöker om att lägga om dina bostadslån.

Två sätt att göra värdering av din bostadsrätt
Det finns två olika sätt att välja mellan när du vill få till stånd en värdering av din bostadsrätt. Det ena är mindre genomgripande och kan vara tillräckligt om du ska sälja din bostadsrätt. Det andra sättet av värdering av bostadsrätt är mer genomgripande och där analyserar mäklaren skick, läge, bostadsrättsrättsföreningens ekonomiska och administrativa status mm. En sådan värdering av bostadsrätten – som kan brukas vid exempelvis bostadslån, med din bostadsrätt som säkerhet – kan och kosta runt 2 000 kr.

Denna summa får du vanligtvis ha till godo om du senare avyttrar via samma mäklare som gjort värdering av din bostadsrätt.

Lägga om lånen efter ny värdering av bostadsrätt
Det kan vara lämpligt att göra en ny värdering av bostadsrätt efter renovering. Se följande räkneexempel. Om du exempelvis har köpt din bostadsrätt för en 1 500 000 – där 1 350 000 kr är bottenlånet och 150 000 kr är topplånet – och sedan renoverat den för150 000 kr med ett privatlån eller renoveringslån, så har du utsikt att lägga om dina bostadslån – då förutsättningarna förändrats till det bättre när du gjort din värdering av bostadsrätt.

När en mäklare nu genomför en ny värdering av din bostadsrätt och skriver ett utlåtanden om att den nu är värd 1 800 000 kr efter renovering, blir följden att bottenlånsdelen (90%) nu har stigit till 1 620 000 kr.

Du har alltjämt samma totala skuld sett, eftersom du tagit ett renoveringslån, men i och med att du inlemmat det i ditt bostadslån och utöver detta sänkt topplånet och ökat bottenlånet -sjunker din totala räntekostnad. I de fall då ny värdering av bostadsrätt lett till en stor värdeökning kan räntekostnaden per månad rent utav bli lägre än förut trots att man tagit extra lån till renoveringen. Detta grepp kallar man för konsolidering av lånen. Enkelt sagt får du en nyrenoverad bostadsrätt för en lägre kostnad.

Värdering av bostadsrätt innebär möjlighet till omförhandling av räntan
När du gör en renovering och konsolidering har du plötsligt en stabilare ekonomisk bas därmed starkare bättre förhandlingsläge i diskussioner med banken angående omläggning av dina lån. Din belåningsgrad har troligen sjunkit vilket gör riskfaktorn betydligt lägre för din bank. Detta gör dem mer villiga att ge dig bättre förutsättningar för lånet. Framförallt för att andra banker – vid lägre risk – kan vara villiga att gå in och ge dig ett lån. Konkurrensen har alltså stigit och du kan på ett helt annat sätt böra välja och spela ut långivarna mot varandra. Du kan helt enkelt pruta på din ränta.