Ombildning till bostadsrätt

Om din fastighetsägare står i begrepp att sälja fastigheten där du hyr har du som hyresgäster förtur till köpet. Dock måste beslut om köp tas – och en bostadsrättsförening bildas – inom en viss tidsram. När man ombildar till bostadsrätt måste man således skapa en bostadsrättsförening. Det kräver att det finns en styrelse med minst tre medlemmar samt att dessa är mantalsskrivna i fastigheten.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Bostadsrättsföreningens får vanligen namn efter den fastighet som nu håller på att ombildas till bostadsrätt – men detta är dock frivilligt. Nödvändigt är dock att ordet “bostadsrättsförening” finns med. Nästa steg när man ombildar till bostadsrätt är att göra en registrering hos Bolagsverket. Efter det är det dags att lägga ut en intresseanmälan hos de andra hyresgästerna så de får ta ställning till om de vill ombilda till bostadsrätt eller ej. Om minst 2/3 av de boende vill ombilda till bostadsrätt kan man sedan gå vidare och köpa fastigheten och ta banklån om så behövs.

De av hyresgästerna som däremot inte samtycker att göra en ombildning till bostadsrätt har fortfarande rätt att bo kvar enligt de gamla hyresreglerna.

Innan bostadsrättsföreningen skrider till verket att göra en ombildning till bostadsrätt bör en ekonomisk plan läggas upp med en planering för de kommande åren. Denna bör baseras på en fastighetsbesiktning som visar på hur stort upprustningsbehov som beräknas.

Vid en ombildning till bostadsrätt handlar det om ett stort åtagande med stora utgifter, vilket man bör vara medveten om. Förhandlingar om inköpspriset sköter den nystartade bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar. Dock är det rekommenderat att man tar hjälp utifrån om ekonomisk och juridisk erfarenhet saknas bland medlemmarna.

Skyldigheter och rättigheter efter en ombildning till bostadsrätt
Efter att en ombildning till bostadsrätt genomförts är nu alla som valt att följa med automatiskt medlemmar i en bostadsrättsförening. Där har de rätt att rösta i större beslut samt välja styrelse och funktionärer. Alla medlemmar har även möjlighet att bli invalda i bostadsrättsföreningens styrelse.

Medlemmar i en bostadsrättsförening har, i förhållande till hyresgäster som inte valt att göra en ombildning till bostadsrätt, stort inflytande och frihet, men det finns även regler som de måste följa. Dessa regleras i bostadsrättslagen. Samtliga medlemmar i en bostadsrättsförening betalar till exempel en bostadsrättsavgift som betalar det gemensamma underhållet av fastigheten samt de lån som en bostadsrättsförening kan ha tagit.

Denna summa varierar givetvis mellan bostadsrättsföreningarna, beroende på hur god ekonomi föreningen har. Efter en ombildning till bostadsrätt finns även kravet på att föreningen ska kunna visa upp en årsredovisning av den ekonomiska situationen samt en förvaltningsberättelse.

Ansvaret som det innebär att efter en ombildning till bostadsrätt sköta en fastighet kan ofta kräva mer kompetens än som finns bland medlemmarna i en bostadsrättsförening. Därför är det oftast tillrådigt att anlita kompetens utifrån som kan sköta detta arbete. När allt fungerar efter en ombildning till bostadsrätt är det många som anser att detta är bästa sättet att bo. Men om ansvaret som medföljer inte tas, har det ofta gått väldigt illa. Och detta bör man vara mycket medveten om när man gör en ombildning till bostadsrätt.