Köp av bostadsrätt

Det finns många element att tänka på vid köp av bostadsrätt. Det primära är att kontakta sin bank och begära ett lånelöfte. Sedan bör man gå igenom sin ekonomi för att se om man har ekonomiskt utrymme att köpa en bostadsrätt. Om detta är fallet följer det att hitta en passande bostadsrätt och ta sin tid kring denna del av processen.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Det är lätt att bli fartblind vid köp av bostadsrätt och antingen nöjer sig med den första man kommer över eller lockas att buda alldeles för högt vid köp av bostadsrätt.

Här gäller det att hålla huvudet kallt och minnas sina ekonomiska ramar och kliver av när man nått sitt tak.

Före ett köp av bostadsrätt är det klokt att kontrollera att lägenheten är ordentligt besiktigad av en oberoende fackman. Säljaren av en bostadsrätt är skyldig att redovisa alla fel innan köp – men även köparen har en undersökningsplikt vilket gör att det åligger dig att kontrollera bostadens skick.
Det finns givetvis en uppsjö av andra saker som man måste tänka på innan ett köp av bostadsrätt. På Konsumentverkets hemsida finner du mycket matnyttigt kring detta.

Bostadsrätt
Vid köp av bostadsrätt kan det vara bra att känna till en del vad bostadsrätt är och vad som gäller kring detta.
Bostadsrätt är en upplåtelseform där man har rätten att på obegränsad tid använda en lägenhet eller en lokal. Innehavaren av bostadsrätten äger inte själva lägenheten utan i stället en andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger i sin tur själva fastigheten. Den boenderätt man äger kan man visserligen i sin tur sälja. Det är således inte själva lägenheten man säljer – utan rätten att bo där. Många bostadsrätter har tidigare varit hyresrätter som köpts upp av hyresgästerna.

Dessa bildar i sådana fall en förening – och genom denna övertar de ägandet av fastigheten. Det krävs att minst två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen accepterar detta för att ombildande ska bi av. De hyresgäster som inte vill ombilda får bo kvar och har nu i stället bostadsrättsföreningen som hyresvärd med samma rättigheter och skyldigheter.

Fördelarna vid köp av bostadsrätt
Först och främst: I en hyresrätten äger du nyttjanderätten på begränsad tid. I en bostadsrätt är denna tid obegränsad. Som boende i hyreslägenhet har du inget som helst ägande och inget annat inflytande än det som regleras av grundläggande lagar och fastighetsägarens välvilja. Efter köp av bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och är i dig en del av hyresvärden och det är föreningens beslut som gäller.

Det betyder ökad frihet och ökat ansvar.
Efter ditt köp av bostadsrätt måste du visserligen hålla dig till de regler som statuerats i föreningens stadgar -men till skillnad från i en hyresrätt, är du själv med och röstar igenom dessa stadgar. Medlemmar i en bostadsrättsförening kan lämna in motioner och förslag till en föreningsstämma och vinna gehör. En hyresgäst komma med förslag är sedan överlämnad till hyresvärdens goda vilja – utom i de fall där din sak regleras av lagen.

Idag finns det omkring 25000 bostadsrättsföreningar och cirka 800000 bostadsrätter i Sverige.