Hyreskontrakt

Hyreskontrakt är benämningen på en skriftligen gjord förbindelse mellan den som hyr ut – hyresvärden – och den hyrande – hyresgästen. Hyreslagen reglerar de villkor som får uppställas vid uthyrning av lägenhet i hyreshus. Hyreskontrakt kan ses på samma sätt som att upprätta ett avtal.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Även muntliga hyreskontrakt kan gälla – de ger samma besittningsskydd av lägenheten – men är inte alls lika vanligt. För att vara på den säkra sidan är det rekommenderat att alltid göra ett skriftligt hyreskontrakt.

Hyreslagen reglerar vad som ska stå i ett hyreskontrakt
Bland annat står det att en bostadshyresgäst alltid har rätt till minst 3 månaders uppsägningstid. Det står även att bostadshyresgästen har ett visst besittningsskydd och inte kan kastas ut hur som helst. Denne får även använda sin lägenhet som bytesobjekt och byta till sig en annan bostad, vilken inte nödvändigtvis behöver vara en hyreslägenhet.

Annat som vanligtvis ingår i ett hyreskontrakt
Ett hyreskontrakt reglerar vem som är hyresgäst och vem som är hyresvärd – så detta tydligt framgår, vilken lägenhet som kontraktet åsyftar, om det hör till källar- eller vindsförråd, parkeringsplats samt när hyran ska betalas in. Ett hyreskontrakt kan även reglera om du som hyresgäst har några skyldigheter gällande lägenhetsvård och renovering.

Innan du skriver på ett hyreskontrakt bör du be att få titta på besiktningsprotokollet. En besiktning på hyreslägenheter görs alltid innan de åter hyrs ut – så det inte finns några oklarheter kring vilka skador och renoveringar som förre hyresgästen åstadkommit och vilket skick lägenheten är i när du skriver på ditt hyreskontrakt. Om du vill känna dig trygg med att inte behöva ersätta skador du inte åstadkommit ska du gå igenom lägenheten och jämföra med besiktningsprotokollet.

Om det finns skador som inte framgår av besiktningsprotokollet är det därför viktigt att detta noteras. Det är också vanligt att det på baksidan av ett hyreskontrakt finns uppställt de regler som gäller för fastigheten. I och med att man skriver på hyreskontraktet har man samtidigt intygat att man till exempel ska vårda sin lägenhet, uppföra sig och inte störa sina grannar.

Genomläsning och underskrift av hyreskontrakt
Det är tillrådigt att omsorgsfullt läsa igenom sitt hyreskontrakt före man skriver under, så man inte får några obehagliga överraskningar längre fram. Spara sedan hyreskontraktet på att säkert ställe så du alltid kan ta fram det och kolla villkoren om det skulle uppstå en dispyt.

Du är aldrig säker från konflikter och dispyter även om du tyckt att du har en stabil hyresvärd. Men om du anser att hyresvärden uppträder fel gentemot dig, inte håller det som lagen reglerar eller det som avtalats i hyreskontraktet – kan du ta kontakt med hyresnämnden. Deras åtgärder är i första skedet att medla mellan dig och din hyresvärd och, om inte det leder till en tillfredställande situation, ställa ett avgörande som de inblandade i konflikten får följa.

Uppsägning av hyreskontrakt
Uppsägning av hyreskontrakt sker skriftligen och ska ange vem som säger upp, vem hyresvärden är, vilken lägenhet som sägs upp och ska därefter undertecknas av både hyresgäst och hyresvärd och lämnas in vid reglerad tidpunkt.