Fritidshus

Hur man ser på fritidshus har ändrats grundligt de senaste åren. Förr var att fritidshus jämställt med en liten mysigt belägen stuga där man kunde slappna av, kanske odla lite och låta barnen härja fritt. Idag är ett fritidshus närapå jämställt med ett riktigt hus. Förr vara det utedass, idag är det nästan givet att det ska vara inomhus – om än kanske i form av en mulltoa.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

El, tv, rinnande vatten och till och med bredband börjar också bli något som dagens fritidshusägare inte kan klara sig utan och därför också återfinns i många fritidshus.
Trots all komfort som dagens ägare av fritidshus vill ha så är det ändå enklare än den normala villan. Ytan är oftast mycket mindre och fritidshuset saknar både vind och källare utan står på en s.k. torpargrund och har endast en form av loft där man kan lägga isolering eller enklare förvaring.

Oftast är fritidshuset beläget i ett fritidshusområde eller kolonistugeområde, men även på andra stället går fritidshuset att finna. Vid en sjö eller ute i skogen.

Fritidshus vs. permanentboende
Vissa har som tanke ha ett fritidshus som de i framtiden ska flytta till permanent. I fritidshusområde och kolonistugeområde finns det dock oftast stora inskränkningar för att förhindra just detta. Till exempel brukar all service som soptömning, vatten och vägskötsel helt stängs av på vinterhalvåret. Många fritidshusområden har arrendeavtal med kommunen – som löper på en begränsad tid, och det är inte alls nödvändigtvis så att kommunen förlänger detta, utan vill att husen flyttas.

Även medan arrendeavtalet löper på är många kommuner negativa till att man bor permanent i sitt fritidshus på dessa områden. De hävdar att områdena ärr utformade för sommarboende och utesluter därför den kommunala service som man annars har rätt till. På flera håll är önskan att omvandla till permanent bostadsområde dock så stort att kommuner i stället erbjuder sina arrendatorer att köpa loss marken, vilket ger möjlighet för kommunen att ge service året runt. Det finns dock ingen direkt lagstiftning i Sverige som förvägrar att man bor i sitt fritidshus permanent.

Byggandet av fritidshus
Att bygga sitt fritidshus – eller renovera ett objekt – kräver ju en del färdigheter, och är kanske inget man ska ge sig in i om man aldrig hållit på med det förut. Dock finns möjligheten att köpa hela sitt fritidshus i ett stycke som levereras med lastbil. Det vanligaste är dock att man köper ett befintligt fritidshus. Lämpligen åker man ut till ett fritidshusområde tidigt om våren och vandrar runt. Det finns alltid fler fritidshus som annonseras ut.

Skötsel av fritidshus
Om man är van vid lägenhet och vill ha ett fritidshus för att komma från stan ska man ha i åtanke att det kräver en hel del jobb. Inte bara skötsel av trädgård – med allt det innebär – behövs, det är också själva fritidshuset. Målning, reparationer, snickeri. Såvida man inte har ekonomiskt utrymme att anlita hantverkare med jämna mellanrum är det en fördel att vara händig. Men för väldigt många är det just detta som är lockelsen med ett eget fritidshus.