Fastighet & fastigheter

Vad som är en fastighet är inte alltid så självklart att definiera. Ordalydelsen i lagen är: ”fast egendom med tillhörande markområde”. Detta gör att en fastighet kan vara olika sorters byggnader, men även växtligheten runtomkring. I Jordabalken, SFS 1970:994 i Sveriges Rikes Lag kan man hitta den mer detaljerade definitionen.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Jordabalken var en av nio balkar i 1734 års lag. Av denna ursprungliga lag finns det inget kvar längre utan har upphävts och ändrats flera gånger genom åren. Den nuvarande Jordabalkslagen fick sitt ursprungliga skick 1970 och är samma i Finland – även om många detaljer skiljer sig åt. Jordabalken reglerar fastighetsrätt och hyresrätt med mera. Det tolfte kapitlet i den svenska jordabalken brukar benämnas hyreslagen.

Antalet fastigheter i Sverige ökar ständigt med ett beräknat antal av 20 000 fastigheter om året.

Lantmäteriet bevakar fastigheter
Varje enskild fastighet har en särskild fastighetsbeteckning som är unik för just den. Denna brukar du till exempel uppge vid kontakt med elektriker och telefonreparatörer, när de ska ta sig in till centraler och arbeta. Om du vill bygga ut din fastighet eller ändra dess gränser, måste du kontakta lantmäterimyndigheterna. Allt sedan 1974 sköts allt sådan av Lantmäteriverket. Det är ett statligt verk som har regionala och kommunala myndigheter och kontor som verkar utifrån samma förutsättningar och uppdrag.

Lantmäteriet hette tidigare Statens lantmäteriverk och blev en myndighet den 1 september 2008. Lantmäteriets syfte är bland annat att utarbeta geografisk information, bestämma ortnamn och ansvara för Sveriges fastighetsindelning. Vid lantmäteriets forskningsarkiv – beläget vid huvudkontoret i Gävle – finns över fem hundra tusen kartor. De äldsta ritades redan på 1600-talet.

Lantmäteriverket skapades 1974 när man slog ihop Rikets Allmänna Kartverk och Lantmäteristyrelsen.

Att köpa eller sälja fastighet och fastigheter
Om du står i begrepp att köpa eller sälja en fastighet bör du använda dig av en fastighetsmäklare. Denne har specialkompetens i att förmedla fastigheter eller delar av en fastighet. En fastighetsmäklare måste vara ansluten till Fastighetsmäklarnämnden (FMN). Det är en myndighet – vilken sorterar under Integrations- och jämställdhetsdepartementet – som överblickar fastighetsmäklarna och kan, om mäklaren missköter sitt arbete med fastighet eller fastigheter, belägga denne med näringsförbud. Så när du ska sälja eller köpa en lägenhet eller lägenheter bör du kontakta FMN och kontrollera om den mäklare du fått kontakt med är ett ärende hos dem.

Du kan också kontakta flera mäklare och låta dem lägga bud på försäljningsuppdraget. Ju större affär, ju mer noga ska du vara i ditt val av mäklare. Lägg ut ett anbud, ta personlig kontakt med de som är mest intressanta och välj sedan den som ger dig bäst förutsättningar.

Betalningen till en fastighetsmäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet eller fastigheter kan ske på två sätt. Antingen vill mäklaren ha en viss procent av fastighetens försäljningspris eller så handlar det om att på förhand fastställt pris. Dessutom måste du kolla upp vad som ingår i arvodet, så det inte i efterhand dyker upp dolda kostnader och avgifter.

Fastighet och fastigheter är oftast dyra i inköp, så har du inte ordentliga likvida medel är ett banklån att rekommendera.