Bostadsvärdering

Om du vill göra en bostadsvärdering går detta till så att en mäklare analyserar din bostad utifrån sin erfarenhet och kunskap och därefter sätter ett i dennes tycke marknadsmässigt pris. Om du gör en renovering i bostaden, gör någon förändring som gör bostaden mer attraktiv eller om bostadsmarknaden rört mycket på sig (framförallt om den stigit) bör du göra en ny bostadsvärdering innan du säljer den eller ansöker om att lägga om dina bostadslån.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Två typer av bostadsvärdering
När du ska göra en bostadsvärdering finns det två olika sätt att välja mellan. Den ena sortens bostadsvärdering är mer omfattande – där mäklaren analyserar läge, skick, hur bostadsföreningen man är ansluten till fungerar mm. En sådan bostadsvärdering kan kosta runt 2 000 kr och ger dig ett certifikat som du kan nyttja vid exempelvis banklån där bostad står som säkerhet. Summan på 2 000 kr för din bostadsvärdering kan du hos vissa mäklare få till godo om du senare säljer din bostad hos samma mäklare som gjort din bostadsvärdering. Den andra varianten av bostadsvärdering är mindre i sin omfattning och kan vara lämplig om du bara ska sälja din bostad.

Lägga om lånen efter förnyad bostadsvärdering
Om du till exempel har köpt din bostad för en miljon kronor – med 900 000 kr i bottenlån och 100 000 kr i topplån – och sedan renoverat den för 100 000 kr, med ett privatlån eller renoveringslån, så har du utsikten att lägga om lånen då premisserna som du en gång fick ditt bostadsbidrag på ändrats till det bättre när du gjort din bostadsvärdering.

Om nu din mäklare gör en omvärdering av din bostad och utfärdar ett intyg på att den nu är värd 1 200 000 kr efter renoveringen, då betyder det att den del som är bottenlånet (90%) nu har stigit till 1 080 000 kr.

Totalt har du fortfarande samma skuld, eftersom du fått ta ditt renoveringslån, men då du inlemmat det i ditt bostadslån och dessutom ökat bottenlånet och sänkt topplånet blir din totalkostnad för räntor lägre. I de fall då bostadsvärdering gjorts som lett till en betydande värdehöjning kan den månatliga räntekostnaden till och med bli lägre trots renoveringslånet.

När man gör på detta sätt heter det att man konsoliderar lånen, vilket är både ekonomiskt och självklart praktiskt fördelaktigt – då du får en nyrenoverad bostad för en lägre kostnad per månad.

Ny bostadsvärdering innebär möjlighet till omförhandling av räntan
Din nya ekonomiska situation, efter omläggning/konsolidering, innebär nu att du har en stabilare ekonomisk utgångspunkt och i och med det starkare kort på hand när du vill diskutera nya förhandlingar med banken. Kanhända har du då gått från 95% belåningsgrad till 80% belåningsgrad på din värderade bostad. Detta innebär dels lägre risk för banken vilket kan göra dem mer beredda att sänka räntan . Dels innebär det att fler, konkurerande, banker börjar bli intresserade av att ge dig bra lån. Konkurrensen har höjts och ditt förhandlingsläge har förbättrats. Du kan helt enkelt pruta på din ränta eftersom du kommit i den lägre riskgruppen.