Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är ett bostadsföretag tillika en ekonomisk förening vars uppgift det är att upplåta bostadsrätter. Bostadsrätterna som bostadsrättsföreningen handhar har sedan en bostadsrättsägare rätt att nyttja på obestämd tid. Denne ägare är även per automatik medlem i bostadsrättsföreningen och äger en del av föreningen.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Vanligtvis bildas en bostadsrättsförening när boende i en hyresrätt vill ombilda till bostadsrätt. Om fastighetsägaren är inne på att sälja fastigheten har man som hyresgäster förtur till köpet. Dock måste detta beslut tas – och en bostadsrättsförening måste bildas – inom en viss tidsram. Bildandet av en bostadsrättsförening kräver att det finns minst tre medlemmar i styrelsen och att dessa är mantalsskrivna i fastigheten.

Bostadsrättsföreningens namn får vanligen namn efter den fastighet som bostadsrättsföreningen köper upp – detta är dock frivilligt. Ett måste är dock att ordet “bostadsrättsförening” finns med. Nästa steg för bostadsrättsföreningen är att registrera hos Bolagsverket. Därefter är det dags att lägga ut en intresseanmälan hos de andra hyresgästerna så de får ta ställning till bostadsrättsföreningens förslag om ombildande. Om sedan minst 2/3 ställer sig positiva är det fritt fram att köpa fastigheten.

De som däremot inte vill vara med och köpa har fortfarande samma rätt att bo kvar enligt de gamla hyresreglerna.

Innan bostadsrättsföreningen verkligen genomförköpet bör en ekonomisk plan lägga upp med en planering för de kommande åren. Denna bör baseras på en fastighetsbesiktning som visar på hur stort upprustningsbehov som beräknas.

Förhandlingar om inköpspriset sköter bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar. Dock bör hjälp tas utifrån om ekonomisk och juridisk erfarenhet saknas.
Som medlem i en bostadsrättsförening har man efter detta rätt att rösta i större beslut samt välja styrelse och funktionärer i bostadsrättsföreningen. Man kan även själv bli vald in i bostadsrättsföreningens styrelse.

Enligt bostadsrättslagen finns det härefter en del regler som bostadsrättsföreningen måste följa.

Regelverk för bostadsrättsförening och dess medlemmar
En bostadsrättsförening har vissa bestämmelser att hålla sig till som regleras i bostadsrättslagen. Alla medlemmar i en bostadsrättsförening betalar en bostadsrättsavgift som betalar det gemensamma underhållet av fastigheten samt de lån som en bostadsrättsförening kan ha tagit.

En bostadsrättsförening ska också kunna visa upp en årsredovisning av den ekonomiska situationen för föreningens medlemmar varje år – samt en förvaltningsberättelse på vad som har hänt i bostadsrättsföreningen.

När det ska göras stora förändringar i fastigheten har bostadsrättsförening plikt att tillfråga medlemmarna på en föreningsstämma. Majoritetens beslut avgör. Styrelsemedlemmarna är ju de boende och därför är det inte självklart att de har kunskap om hur en fastighet sköts. Därför är det alltid en god idé att anlita någon med denna vana.

Fördelar med att bilda bostadsrätt
Fördelarna med att ombilda till bostadsrätt är bland annat det ökande inflytandet över det egna boendet och gemensamma utrymmen. Därpå följer givetvis också skyldigheter och ett ansvar för fastighetens skötsel och omvårdnad. En bostadsrätt som fungerar är enligt många det bästa sättet att bo. Men när det inte fungerar kan det lika väl bli ett helvete med stor osämja och i värsta fall domstolsförhandlingar. Därför är det viktigt att man är medveten om det ansvar som ägandet av bostadsrätt innebär.