Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform där man har rätten att på obegränsad tid använda en lägenhet eller en lokal. Den som innehar bostadsrätten äger inte själva fastigheten utan en andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger i sin tur själva fastigheten. Den lägenhet man bor och nyttjar benämns till vardags för bostadsrätt. Den boenderätt man äger kan man i sin tur sälja. Det är således inte själva lägenheten man säljer – utan bostadsrätten. Rätten att bo där. Lägenheten i sig tillhör alltid föreningen.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Många bostadsrätter har tidigare varit hyresrätter som köpts upp av hyresgästerna. Det är dessa som bildar förening och genom denna övertar ägandet av fastigheten. För att ett sådant ombildande ska få äga rumt krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen godkänner planerna. De hyresgäster som inte vill ombilda får bo kvar med samma rättigheter som tidigare och har nu i ställer bostadsrättsföreningen som hyresvärd med samma skyldigheter och rättigheter.

Bostadsrätt och ägarlägenhet
I andra länder finns det något som kallas för ägarlägenheter. I dessa fall äger den boende inte bara bostadsrätten utan även själva lägenheten. Detta existerar inte i Sverige idag, men möjligheterna för det håller på att undersökas.

Radhus kan dock ägas under sådana förutsättningar och kallas då för egnahemsradhus.

Bostadsrättens historia
Redan i slutet på 1800-talet förekom bostadsrätter som boendeform. Dock var de lagar som reglerade detta inte anpassade för bostadsrätter så 1930 kom den första bostadsrättslagen som var speciellt utarbetad att reglera de specifika förutsättningar som bostadsrätter har.

Efter detta har bostadsrättslagen uppdaterats två gånger. En gång 1971 och en 1991. Den senare är den som fortfarande gäller – dock med en del förändringar som klubbades 2003.

Bostadsrätt som boendeform är ganska ensamt för Sverige, även om liknande boendeformer återfinns i våra grannländer.

Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt
Har du en bostadsrätt äger du nyttjanderätten på obegränsad tid. I hyresrätten är denna tid begränsad. En bostadsrätt ägs alltid av en förening i vilken du är medlem och via den har du ett visst ägande och inflytande. Som boende i hyreslägenhet har du inget som helst ägande och inget annat inflytande än det som regleras av grundläggande lagar och fastighetsägarens välvilja.

Detta är givetvis orsaken till att bostadsrätt som boendeform blivit så populärt. Som bostadsrättsinnehavare måste du visserligen hålla dig till de regler som finns i föreningens stadgar men till skillnad från i en hyresrätt är du själv med och bestämmer dessa stadgar. Medlemmar kan lämna in förslag och motioner till en föreningsstämma och vinna gehör för olika förslag. En hyresgäst kan bara lämna in förslag och hoppas på att hyresvärden tycker du är viktig nog att göra denna förändring för (så vida detta inte regleras av lagar då du kan gå med i en hyresgästförening och ta upp en kamp mot hyresvärden).

Men som medlem i bostadsrättsförening är du själv en del av hyresvärden och det är era beslut som gäller. Det innebär självfallet även ökat ansvar. Beslut som kräver ökade utgifter måste också finansieras på något sätt – oftast med ökad hyra. Idag finns det ungefär 25000 bostadsrättsföreningar och cirka 800000 bostadsrätter i Sverige.