Bostadsrätt i Stockholm

Att köpa bostadsrätt i Stockholm är i allmänhet väsentligt mycket knivigare än på många andra ställen i landet. Bostadsrätter i Stockholm är oftast mycket dyra och priserna stiger hela tiden. Ju mer centralt du vill ha din bostadsrätt i Stockholm, ju dyrare är det.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Bostadsrätt är en upplåtelseform där man har rätten att på obegränsad tid använda en lägenhet eller en lokal. Den som besitter bostadsrätt i Stockholmen äger inte själva fastigheten utan endast en andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen äger i sin tur själva fastigheten. Den lägenhet man bor i och nyttjar benämns till vardags för bostadsrätt. Den boenderätt man äger kan man i sin tur sälja. Det är alltså inte själva lägenheten man säljer – utan rätten att bo.

Många bostadsrätter i Stockholm har tidigare varit hyresrätter som köpts upp av hyresgästerna. Det dessa som är i sin tur bildar en förening och genom denna övertar ägandet av fastigheten. För att ett sådant ombildande ska få äga rumt krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen godkänt planerna. De hyresgäster som inte vill ombilda får bo kvar men har nu i stället bostadsrättsföreningen som hyresvärd. De har dock kvar samma skyldigheter och rättigheter som tidigare.

Bostadsrättens historia i Stockholm och Sverige
Redan i slutet på 1800-talet förekom bostadsrätt i Stockholm som boendeform. Dock var de lagar som reglerade detta inte avpassade för bostadsrätter så 1930 infördes den första bostadsrättslagen som var särskilt utarbetad att reglera de specifika förutsättningar som bostadsrätter i Stockholm och hela Sverige har.
Efter detta har bostadsrättslagen uppdaterats två gånger. En gång 1971 och en 1991. Den senare är den som fortfarande är gällande. 2003 klubbades dock en del förändringar igenom.

Bostadsrätt som boendeform är ganska ensamt för Sverige, även om liknande boendeformer återfinns i våra grannländer.

Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt
Har du en bostadsrätt äger du nyttjanderätten på obegränsad tid. I hyresrätten är denna tid begränsad. En bostadsrätt ägs alltid av en förening via vilken du har ett visst ägande och inflytande. Som hyresgäst har du ingen äganderätt och inget annat inflytande än det som regleras av grundläggande lagar och fastighetsägarens välvilja.

Detta är självfallet orsaken till att bostadsrätt som boendeform blivit så populärt. Som bostadsrätt innehavare måste du förvisso hålla dig till de bestämmelser som finns i föreningens stadgar men till skillnad från i en hyresrätt är du själv med och beslutar om dessa stadgar. Medlemmar kan till en föreningsstämma inkomma med förslag och motioner och vinna gehör för diverse förslag. En hyresgäst å sin sida kan bara lämna in förslag och hoppas på att hyresvärden tycker du är viktig nog att göra denna förändring för (så vida detta inte regleras av lagar).

Men som medlem i bostadsrättsförening är du själv en del av hyresvärden och det är era beslut som råder. Det innebär givetvis även ökat ansvar. Beslut som tarvar ökade utgifter måste också bekostas på något sätt – oftast med höjd hyra. Idag finns det cirka 25000 bostadsrättsföreningar och cirka 800000 bostadsrätter i Sverige.