Andrahandskontrakt

Ett andrahandskontrakt skiljer sig i första hand på det område att den som hyr ut bostaden inte själv äger den. Därmed att denne hyr ut i andra hand. I övrigt påminner ett andrahandskontrakt på många sätt om ett sedvanligt hyreskontrakt. Ett andrahandskontrakt måste bland annat innehålla information om vem som hyr ut lägenheten och vem som hyr den. Bägges namn ska finnas med och undertecknas på andrahandskontraktet.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

I andrahandskontraktet ska också finnas angivet hur mycket den som hyr i andrahand ska betala i hyra och vad som ingår i detta, ex. tv-license, el, möblering, kabel-tv, internet, underhåll, garage mm.

Även avtalstiden är mycket viktig att ange i ett andrahandskontrakt. Den som hyr i andrahand får sedan inte – på eget bevåg – hyra ut i tredje hand. Och du som hyr ut måste se till att hyran du tar ut är skälig. Den kan skilja sig från den hyra du själv betalar, beroende på hur mycket som andrahandskontraktet säger ingår i hyran. Men i stort bör du se till att du får betalat för din utlägg plus en rimlig vinst. Om du är osäker kan du kolla på internet vad andra som upprättar andrahandskontrakt väljer att ta ut.

Ansvarighet inför bostadsägaren vid upprättande av andrahandskontrakt
När du hyr ut din bostad i andra hand måste du alltid först kontakta bostadens ägare och få godkännande. Och under alla omständigheter är det alltid du som har ansvar för hur lägenheten används och i vilket skick den har. Det är alltså upp till dig att lita på att den som skriver på ditt andrahandskontrakt kommer att sköta sig och inte använder bostaden för några andra ändamål än att bo i.

Reglering av inventarier i andrahandskontrakt
Om du upprättar ett andrahandskontrakt som säger att vissa möbler och inventarier ska följa med i uthyrningen ska det för din egen skull upprättas en inventarielista. Vilka saker som finns i lägenheten och i vilket skick de är. Om det vid hyrestidens slut saknas inventarier eller om de är skadade, ska den som undertecknat andrahandskontraktet ersätta dessa.

Givetvis är det administrativt sett enklare att inte innefatta möblemang och inventarier i ett andrahandskontrakt, men praktiskt finns det många fördelar. Den som flyttar in slipper ta med sig eller införskaffa allt som behövs och du som uthyrare slipper magasinera dina ägodelar. Detta är mer angeläget ju kortare tid det gäller. Handlar det dock om lång tid kan det nog vara säkrast för båda som skriver på ett andrahandskontrakt att göra det så enkelt som möjligt och bara hyra ut en tom lägenhet.

Att få tag på ett andrahandskontrakt
Att hitta ett andrahandskontrakt är i allmänhet lättare än att få ett förstahandskontrakt. Detta för att din besittningsrätt är så mycket lägre. Du är begränsad till den tid som andrahandskontraktet anger. Har du ett förstahandskontrakt eller äger en bostadsrätt måste du i princip missköta dig för att mista din besittningsrätt. I de städer där det är svårt att få tag på förstahandskontrakt kan dock andrahandskontrakt vara ett alternativ så länge – även om du tvingas flytta oftare än annars.