Värdering av bostad

Värdering av bostad går till så att en auktoriserad mäklare analyserar din bostad utifrån sin kompetens och erfarenhet och sätter därefter ett pris som denne anser vara marknadsmässigt. Om du gör en upprustning av bostaden – gör någon förändring av bostaden som gör denna mer attraktiv eller om bostadsmarknaden rört på sig mycket (framförallt om den stigit) – bör du genomföra en ny värdering av din bostad innan du säljer den eller ansöker om att lägga om dina bostadslån.

Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr, klicka här

Två varianter av värderingar av bostad
Det finns två olika varianter att välja mellan när du ska göra en värdering av din bostad. Den ena är mindre omfattande och kan vara lämplig om du ska sälja din bostad. Den andra sorten av värdering av bostad är mer omfattande – där analyserar mäklaren läge, skick, bostadsrättsföreningen mm. En sådan värdering av bostaden ger dig ett intyg som kan användas vid exempelvis bostadslån, med bostad som säkerhet, kan och kosta runt 2 000 kr.

Denna summa kan du vanligtvis ha till godo om du senare säljer via samma mäklare som gjort värdering av din bostad.

Lägga om lånen efter omvärdering av bostad
Det kan vara en god idé att göra en omvärdering av bostad efter renovering. Se följande räkneexempel. Om du exempelvis har köpt din bostad för en 2 000 000 – där 1 800 000 kr är bottenlånet och 200 000 kr är topplånet – och sedan renoverat den för 200 000 kr med ett privatlån eller renoveringslån, så har du möjlighet att lägga om lånen då förutsättningarna som du en gång fick ditt bostadslån på förändrats till det bättre när du gjort din värdering av bostad.

Om din mäklare nu gör en omvärdering av din bostad och skriver ett intyg på att den nu är värd 2 400 000 kr efter renovering, då innebär det att den del som är bottenlånet (90%) nu har stigit till 2 160 000 kr.

Du har fortfarande samma skuld totalt sett har, eftersom du fått ta ditt renoveringslån, men eftersom du inkorporerat det i ditt bostadslån och därutöver sänkt topplånet och ökat bottenlånet sjunker din totalkostnad för räntor. I fall då omvärdering av bostad lett till en stor värdeökning kan räntekostnaden per månad till och med bli lägre än tidigare trots att man tagit extra lån till renoveringen.

Detta kallar man att man konsoliderar lånen. Kort och gott får du en nyrenoverad bostad för en lägre kostnad.

Värdering av bostad innebär möjlighet till omförhandling av räntan
Omläggning/konsolidering innebär att du nu har en stabilare ekonomisk bas. Du har därmed starkare kort på hand när du vill ha nya förhandlingar med din bank. Eventuellt har du sedan omvärderingen av din bostad gått från 90% belåningsgrad till 80% belåningsgrad. Detta innebär både lägre risk för banken – vilket oftast gör dem mer villiga att sänka räntan och att fler, konkurerande, banker börjar bli intresserade av att ge dig bra lån. Ditt förhandlingsläge har förbättrats i och med denna konkurrens. Du har hamnat i en lägre riskgrupp och kan helt enkelt pruta på din ränta.